Home
 
CHEMOTHERAPY FORMULA


Ingredients % Daily Value
Radix Ginseng,Ren Shen
Radix Codonopsis Pilosulae,Dang Shen
Radix Astragali Membranacei,Huang Qi
Radix Angelicae Sinensis,Dang Gui
Folium Dichroae Febrifugae,Shu Di
Radix Polygoni Multiflori,He Shou Wu
Gelatinum Corii Asini,E Jiao
Fructus Lycii,Gou Qi Zi
Caulis Millettiae Reticulatae,Ji Xue Teng
Tuber Ophiopogonis Japonici,Mai Men Dong
Rhizoma Polygonati,Huang Jing
Herba Leonuri Heterophylli,Yi Mu Cao
Fructus Ligustri Lucidi,Nu Zhen Zi
Herba Dendrobii,Shi Hu
Mori Albae Fructus,Sang Shen
Herba Epimedii,Yin Yang Huo
Semen Cuscutae Chinensis,Tu Si Zi
Fructus Psoraleae Corylifoliae,Bu Gu Zhi
Sclerotium Cordyceps Chinensis,Dong Chong Xia Cao
Herba Cynomorii Songarici,Suo Yang
Fructus Alpiniae Oxyphyllae,Yi Zhi Ren
Radix Morindae Officinalis,Ba Ji Tian
Cortex Eucommiae Ulmoidis,Du Zhong
Radix Salviae Miltiorrhizae,Dan Shen
† Daily Value not established.
Other Ingredients
Starch (rice)

 
CopyRight 2011 - ICOP